Tidsfrister

Tidsfrister

Husk å levere sammenstillingsoppgaven innen 1. februarKilde: Regnskap Norge Har din bedrift ansatte med lønn eller andre ytelser? Da må du huske å sende inn en sammenstillingsoppgave til de som har mottatt inntekt! I denne oppgaven må det legges ved informasjon om...
Merverdiavgift

Merverdiavgift

Merverdiavgift og idrett- kan du reglene? Kilde: Regnskap Norge Hvis svaret er nei så er du ikke alene om det. Dette er nemlig langt mer komplisert og spesifikt enn mange er klar over og kan til tider føles håpløst.Det er for eksempel ikke slik at det er ett generelt...
Nå økes støtten

Nå økes støtten

Lønnsstøtte til koronarammede bedrifter Kilde: Regnskap Norge/ Den Norske revisorforeningenDen Norske Revisorforeningen skriver i en artikkel om regjeringens opplegg for en ny lønnsstøtte ordning for deg med koronarammet bedrift. Med en ny runde med nedstenginger er...
Statsbudsjettet 2022

Statsbudsjettet 2022

Ytterligere skatteøkninger Kilde: Regnskap NorgeSom en del av det reviderte statsbudsjettet la Sosialistisk Venstreparti frem skjerpelser i formuesskatten og trinnskatten. Det ble i budsjettforliket innført blant annet et nytt trinn, trinn 5 med 17,4% som sats med...