Login Finans styrker laget

Landskapet med skatt, avgift, jus og regnskap er i kontinuerlig endring, og blir stadig mer kompleks. Nå er det viktigere enn noen gang at selskaper og eiere har rådgivere som guider godt i dette terrenget. Det vet vi i Login Finans. Derfor er det utrolig stas å...
Nå økes støtten

Nå økes støtten

Lønnsstøtte til koronarammede bedrifter Kilde: Regnskap Norge/ Den Norske revisorforeningenDen Norske Revisorforeningen skriver i en artikkel om regjeringens opplegg for en ny lønnsstøtte ordning for deg med koronarammet bedrift. Med en ny runde med nedstenginger er...
Statsbudsjettet 2022

Statsbudsjettet 2022

Ytterligere skatteøkninger Kilde: Regnskap NorgeSom en del av det reviderte statsbudsjettet la Sosialistisk Venstreparti frem skjerpelser i formuesskatten og trinnskatten. Det ble i budsjettforliket innført blant annet et nytt trinn, trinn 5 med 17,4% som sats med...