Landskapet med skatt, avgift, jus og regnskap er i kontinuerlig endring, og blir stadig mer kompleks. Nå er det viktigere enn noen gang at selskaper og eiere har rådgivere som guider godt i dette terrenget. Det vet vi i Login Finans. Derfor er det utrolig stas å presentere skattestjerna Rune Fuglestrand som ny partner. Rune har over 30 år bak seg som skatterådgiver, hvorav de siste 15 årene som partner i EY. Han tar med seg solid erfaring og kompetanse på selskapsrett, skatterett for bedrifter og eiere, og særskatteregimene innenfor shipping, oppdrett og energi. Rune har også lang erfaring med kjøp og salg av aksjer og virksomheter, herunder tilrettelegging for salg og strukturering etter kjøp, samt omstruktureringer og generasjonsskifter.

Rune starter hos oss 1. juni, vi gleder oss til laget styrkes med jusmuskler!