Merverdiavgift og idrett- kan du reglene?

Kilde: Regnskap Norge

Hvis svaret er nei så er du ikke alene om det. Dette er nemlig langt mer komplisert og spesifikt enn mange er klar over og kan til tider føles håpløst.
Det er for eksempel ikke slik at det er ett generelt unntak for salg av inngangsbilletter til idrettsarrangementer. Noen er innenfor merverdiavgiftsregelen mens andre er unntatt.
Er det kiosksalg ved arrangementet? Ja da kan det være spesialregler for salget og hvorvidt det skal regnes moms fra det. For eksempel:

  • Har kiosken faste åpningstider? Eller er det kun åpen i forbindelse med kamp?
  • Er det lønnet arbeid? Eller jobber de gratis?
  • Er det typiske kioskvarer som selges? Eller er det større utvalg og for eksempel salg av alkohol?
  • Skjer minst 80% av denne omsetningen til deltakere under arrangementer eller treninger?


Regnskap Norge presiserer at «Dersom kiosken bare er åpen under arrangementene, ingen får lønn, mer enn 80 % av omsetningen skjer til tilskuere og det er et magert utvalg av varer som ikke inkluderer alkohol, så skal det ikke beregnes moms. Hvid idrettslaget oppfyller vilkårene Regnskap Norge viser til men i tillegg har andre avgiftspliktige serveringstilbud så skal mva på alle varer fradragsføres, også til den ikke- avgiftspliktige kiosken.

Fradragsrett for Mva.
Som om ikke reglementet for hva det skal beregnes mva på er komplisert nok fra før er det minst like komplekst å finne ut hvor stor fradragsrett idrettslaget faktisk har for inngående merverdiavgift. Nøkkelen her er å være klar over hvilke kostnader som knyttes til hvilke aktiviteter og om disse er avgiftspliktige eller ikke.

Les mer på Regnskap Norge.