Regnskap

At regnskapet er presist, kvalitetssjekket og oppdatert er en selvfølge med oss på lagetMen; en regnskapsfører er, som vi poengterer, ikke bare en regnskapsfører lenger. Det skal være en sparringpartner og en rådgiver på flere områder da det stadig skjer ting som det er viktig å holde seg oppdatert på innenfor både regnskap og lover og regler.

Bokføring og regnskap

Fakturering og oppfølging, innkreving

Lønn og HR

Finansiell revisjon og attestasjonstjenester

Regnskapsrapportering

Digital revisjon

Årsoppgjør

Borevisjon

Reiseregninger

SAF-T

bred kompetanse

Vi hjelper deg

Med oss kan du være trygg på at regnskapet er pålitelig og utført med kvalitet. Vi arbeider fremtidsrettet og utnytter teknologi og digitalisering for effektivisering. Vi er fokusert og er alltid oppdatert og i samsvar med lover og regler.

Derfor kan du stole på at vi hjelper deg med alt fra bokføring og betaling til rapportering av viktig informasjon til staten og årsoppgjøret ditt.

Ønsker du at vi bistår med fakturering? Det gjør vi gjerne! Vi har integrert et system for fakturering og innkreving for at prosessen skal gå så sømløst som mulig.

bred kompetanse

Vi hjelper deg

Med oss kan du være trygg på at regnskapet er pålitelig og utført med kvalitet. Vi arbeider fremtidsrettet og utnytter teknologi og digitalisering for effektivisering. Vi er fokusert og er alltid oppdatert og i samsvar med lover og regler.

Derfor kan du stole på at vi hjelper deg med alt fra bokføring og betaling til rapportering av viktig informasjon til staten og årsoppgjøret ditt.

Ønsker du at vi bistår med fakturering? Det gjør vi gjerne! Vi har integrert et system for fakturering og innkreving for at prosessen skal gå så sømløst som mulig.

Lurer du på noe?

Legg igjen kontaktinfo i skjemaet så tar vi kontakt.
Eller ring oss, om du heller ønsker det.

Kontakt oss

Kobbes gate 2,
7042 Trondheim

+47 481 15 172

post@loginfinans.no

Send oss en melding