Lønnsstøtte til koronarammede bedrifter

Kilde: Regnskap Norge/ Den Norske revisorforeningen

Den Norske Revisorforeningen skriver i en artikkel om regjeringens opplegg for en ny lønnsstøtte ordning for deg med koronarammet bedrift. Med en ny runde med nedstenginger er det betryggende for deg som driver virksomhet å ha riktig informasjon på plass.
Denne nye ordningen skal kunne gi bedriften bedre muligheter til å beholde ansatte i jobb i stedet for å ty til permitteringer.
Du som bedriftseier kan i første omgang søke om tilskudd til lønn for desember 2021 og januar 2022.  Her er det imidlertid noe å være obs på:

– For at du skal kunne motta maksimalt støttebeløp må omsetningsfallet være 100 %.  Dersom det ikke er fullt omsetningsfall, men betydelig fall blir støtten redusert gradvis ned til 3000 koner avhengig av hvor stort omsetningsfallet ditt er. Dersom det er mindre enn 20 % får du ikke støtte.

-Bedrifter kan maksimalt få 47 millioner kroner i støtte per måned -Støtten du får utdelt kan ikke overstige bedriftens omsetningsfall, her målt i kroner

– Du kan heller ikke motta støtte hvis du mottar støtte fra andre covis-19 ordninger hvor de skal dekke de samme kostnadene for de samme periodene.


Så- hva nå?

Her må blir det opp til bedriften om de skal permittere eller søke om lønnsstøtte og det er et vilkår at de ansatte må ha vært i aktivt arbeid hele tilskudds måneden.  Denne ordningen gjelder både heltidsansatte og midlertidige ansatte med tidsavgrensede kontrakter. Det vil si at dersom du har innled julehjelp eller lignende faller de også under denne ordningen.

Lurer du på om dette gjelder deg og virksomheten din?
Under finner du en liste over de som er direkte og indirekte berørt av koronarestriksjonene, hentet fra Regnskap Norge:

  • Teater, kino mv.
  • Treningssentre
  • Arrangører og andre som har betydelig omsetning i tilknytning til arrangementer, herunder overnatting, eventbransjen, kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet, utleie av materiell og arrangementslokaler mv.
  • Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og museer mv.
  • Serveringsteder og utesteder, som restauranter, kafe, bar, pub, diskotek nattklubb og lignende.

Disse er indirekte berørt av restriksjonene:

  • Butikker og kantiner hvor kundegruppen i stor grad er opphørt pga. smittevernkravene
  • Passasjerferger, luftfart og relaterte tjenester, reiseguide, reiseformidling og opplevelsesselskaper
  • Tjenester tilknyttet utelivet (vekter-tjenester, transport mv.)
  • Lyd-, bilde- og sal tjenester tilknyttet publikumsarrangementer
  • Persontransport

Foretak med omsetningsfall som ikke skyldes koronarestriksjoner men manglende tilgang på arbeidskraft på grunn av innreiserestriksjoner er ikke omfattet av denne ordningen.